970 N. Kalaheo Ave., Kailua, HI 96734  808-263-3787